Umlaut

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Rawk.jpg

THÏS ÄRTÏCLË RÄẄKS

Höẅëvër, ït nëëds mörë ümläüts.


Thë phÿsïcäl mänifestätiön öf än ümläüt.
öö
Tḧïs ärẗïclë mïgḧẗ bë sḧöckïng.

Ÿöü cän ḧëlp Üncÿclöpëdïä bÿ döïng sömëẗḧïng äböüẗ ïẗ. 


Bouncywikilogo.gif

For those without comedic tastes, the so-called experts at Wikipedia have an article about Umlaut.

Ümläüt (älsö spelled äs umlaut, ümlaut, üm̈l̈äüẗ, ṳmläṳẗ ör ümläü̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈̈ẗ) ïs̈ ä s̈öün̈d̈ c̈ḧän̈g̈ë ïn̈ G̈ër̈m̈än̈ïc̈ l̈än̈g̈üäg̈ës̈, ïn̈c̈l̈üd̈ïn̈g̈ N̈ör̈s̈ë ẗḧäẗ d̈r̈ïv̈ës̈ s̈p̈ëäk̈ër̈s̈ öf̈ n̈ön̈-G̈ër̈m̈än̈ïc̈ l̈än̈g̈üäg̈ës̈ c̈r̈äz̈ÿ. F̈ör̈ ëẍäm̈p̈l̈ë, g̈öös̈ë s̈öün̈d̈s̈ p̈ër̈f̈ëc̈ẗl̈ÿ f̈ïn̈ë tö ä s̈p̈ëäk̈ër̈ öf̈ J̈äp̈än̈ës̈ë ör S̈p̈än̈ïs̈̈h, whïlë gëësë drïvës hïm cräzy. Whïlë ön thë cönträry, spëäkërs öf Gërmänïc länguägës älrëädy knöw thät Jäpänësë pëöplë äre cräzy. Tḧë ümläüt wäs ïnvëntëd by Ïcëländïc sïngër Björk ïn 197Ö.

Ümläüts ärë män̈dätöry för üsë in n̈ämïng bäd äss hëävÿ mëtäl bän̈ds.

Ïn̈ ẗḧë Gërmän län̈güägë ẗḧërë ärë ön̈lÿ föür öfficiäl Ümläüts: ä, ü, ö, Ä, Ü, Ö, büt that’s büllsḧït änd ÿöü cän üsë äs mänÿ ümläüts äs ÿöü göddämn wänt, wḧö’s gönnä stöp ÿöü, tḧë ümläüt mäfïä? NÖ!

Ümläüts äre älsö üsed äs ä förm öf rësöürcë in mäny ärëäs, älthöügh möst äre böüght änd üsed by ÏKEÄ, whö ïs dëtërmïnëd, in thëïr qüëst tö dömïnätë thë wörld, tö cömmït ümläütïcïde. Thïs ïs nöt prötëstëd by änybödy, änd thë ümläüt ïs cönsïdërëd pöïntlëss by ëvërybödy ëxcëpt thë Gërmäns whö rëälly hävë nö säy ïn äny förm öf gënöcïdë ät thïs pöïnt ïn tïmë.

Ïn rëcënt yëärs thë ümläüt häs bëcomë pärt öf ä cült föllöwing tö cërtäin Söüth Africän höbös. Thë first höbö will clënch his fists änd thröw thëm in thë äir änd säy "I äm Ümläüt," äftër which thë sëcönd höbö will rëply with än Air Güitär sölö. Sincë thë intrödüctiön öf this ëxchängë, thë dëäth räte düë tö fäcëmëlting häs incrëäsëd tënföld in Söüth Africä.

Ümläüts mäy bë üsëd in chät-rööms äs hïghly "hip" smïlëy's.

Ïn 192Ö Öttätörrk ïmpörtëd thë 'Ü' änd 'ü' Ümlöüts ïntü dër Türkish lüngüïtch. Üt's üsë üs mündätürry süncë thün.

Thë ümläüt häs bëën rëfërrëd tö äs thë "thïnkïng män's läüt".

Grämmäticäl üsës för thë wörd Ümläüt[edit | edit source]

  • Nöün: Thë nöün vërsiön öf thë wörd inclüdës thë üsës discüssëd hithërtö änd mäy rëfër tö thë Ümläüẗ möñşẗër
  • Intërjëctiön: Usëd in pläcë öf thë wörd Awësömë üsëd äs ä nöün. Eg: Düdë 1: "Düdë, I häd a thrëësömë läst night!" Düde 2: "Ümläüẗ."
  • Adjëctivë: Thërë äre thrëë pëöplë whö hävë ëvër livëd whö wërë äblë tö üsë thë wörd Ümläüẗ äs än ädjëcivë. Thëy inclüdë Sämüël L. Jäcksön änd ä dëscëndänt öf Eric thë Rëd whösë nämë häs sincë bëën löst. Träcë öf thë third individüäl whö üsëd Ümläüẗ äs än ädjëctivë häs nëvër bëën föünd, änd sömë säy hë ör shë döës nöt ëvën ëxist ät äll, büt thröügh thë üsë öf ädväncëd chäös mäthëmätics tö mëäsürë ripplës in thë fäbric öf thë ünivërsë, it häs bëën dëtërminëd thät this përsön did ëxist ät sömë timë änd was äble tö üsë Ümläüẗ äs än ädjëctivë. Wë cännöt inclüdë äny tränscripts öf thë cönvërsätiöns in which this öccürrëd bëcäüsë thëy äre nöt fit för mörtäl ëyës.
  • Vërb: Nö-önë cän üsë Ümläüẗ äs ä vërb, sö dön't ëvën try. Thë ëffëcts öf döing sö wöüld hävë fär rëäching cönsëqüëncës ön thë späcë-timë cöntinüüm änd cäüsë disäströüs dämägë tö thë läws öf physics äs wë knöw thëm. Sömë hävë spëcülätëd thät whën üsëd äs ä vërb, thë wörd Ümläüẗ mëäns tö dividë by infinity, büt this rëmäins spëcülätiön äs nö-önë cän ëffëctivëly tëst thë thëöry withöüt cäüsing thë äförëmëntiönëd dëstrüctiön.

Sëë älsö[edit | edit source]