Beaker (Muppet)

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Me.

Meemer meee-me-me mimi me-mee, mimi me meem memi. Meememe-mimem-me me, mimi ni me-mee ME-mi meemmi. Mimi meenii meeem-memi-me, mee-MEE-meeeem, memimemie meeny meem meem. MEEE-mi-MEEnimi meemee, meany mi-NI-mi miemeemee-MEE-neneee meany neemee ninimee MEEmehni mee-mee meenimee, hee-MEE-memini knee. MI-meen-EEEE-mie knee mimi ne mi nemi-MEE-neem eee mini nninni.

Meemey meemini[edit | edit source]

Meem meme-NIE-meemnimi-meem-NE mi ni meem, meme, niminey, knee-wee meemimeeeeee. Nei-meme meem neen meniminm meem niminni MEE-ni-MEee. MEE-neen meenim neen meeinmenee miy meene. MEE-mini MEE mee meee meeni mini, meenii meewee men. Meenen heemeenen-EEE-nen beebee meenimin miine myee-yene-NEEM-i-meee ni weewee knee MEEE meem-NI men mee-wee-meneewiwee. Mimi neen meem-nineem REEN-i-mein ME me niy. Meem NI mem-nee-MEEEE. Yiii kneee MEEM-mini ME ne ME ni, neen-imi nimin-EEE meem mim-NIE yie. Meenie meewee ni meen. Hee hee hee meeneemi-KNEE, knee-ree meem-ini ni-NEEE-meen-imi meem-ini-MEEEEM-eemeeem-HEE-minimee, meem iiin minimineee. Hee-mee-BEE-jee-bees meem-eeem-MEEM-eeeeeee.

Meemer NEE-minee[edit | edit source]

Me me meeee...

Ni meemer nimine meen-ME-niem, meeney ni meeme nimine me me. Mee-MEEE-niminee kneemer mimi ni meeee, ni me me, ni me ME-ni, ni meemer ME-mee-knee-bee, ni meerEEnen-MEE-mi. Meeber nimi minie meany meeni ni meen[1]. Meebeejeebeegee meem ME-ni meenie meem-inee, Ni meem-inee ini meemeee[2], ni neeneee meemer ibi meewee meemeeen[3]. Me-MEEE mi-knee iwi jiwee mewe jeewe meemini ni mee meem mee neemiwee MEE-me WEEE-MEEE[4]. Weemini mee mee ni meemer-EEE-mee meem ME ME! Meemer weemee meem meemi eeemenime miwi meem ni-NEE-mee weewee me, ni mee-WEE mimi niwi me meee, meminee hee hee hee mee-MEE beewee mimi ni mini-WEE-neewi[5], ni niwi meemini beewee nim-EEEEE-mini, ni beewee MEEE-mini, ne MEEE-mee beewee eeeee, ni eeee, ni meeweeeee[6]. Meenie nien-me-NE me-nie nein EEME miwee me-ne-NE meen-WE nee, ni-meen WEEE-nee-in[7], nemi wien weebie knee-mini MEE-mini BE-mini mini weee[8]. Meem ne neen-MEEM-ne mi en-wee imnee im-ME-ne wee-wee me ni me in-MI-ni meee. Mee be weewee ni mini nimini mim EE nee mee-knee.

Neem-meemini neem mee[edit | edit source]

Eeemmee-minee ni meeneiy mini mee ME meem meemer-inimee-me-MEE-me-ne. Meeni-MEE-mee meemni neem me inimi MEEb-ee, meemi nimimee knee-mee knee-MEE me nie mee-neeme BEEmee weewee, ni meemer meem eeee mini-MI-nee weemeee, memer-MEE-me KNEE-minee-weemee neener MEEme mini-MEE-MEE nee-manee, BEE-bee mEE-ni-MEE-nee meeni minimini neebe bee-weer-WEEbe beebe meemi-KNEE mee mee ni mee-MEE-meh-knee miniminee MEE nee-meem muh-MEE-me mimi wee-meem mee. MEE-wi-mee meeweeweeb knee ni meemee-neem minee nih meewee bee. Neewi-MEE mee mee nimee, weewee meemeeni-MEEM-nimini-mee-mee, eeemee weeme meemimee mee weee een-imeee, bEEEnimee meemi-neeni-meeni. Neeb iiiwimee meenee MEE-mee-mee meet eeneweewee geem-ME-mi-neem EEM-mee neeewe meeewe neeemeee-wimiwi meemini weewee beemer weemee knee meet meemee-WEEM.

Me me MEE me!

Meem-eemini-MEE-weem-ee meemer meeme knee-wee-BEE-gee, weemer weewi wah, meewime nimi MEE-wee-meewi MEE-minee MEEV-eee meemer. Meebee eewiey meemini-MEE-mer-iwee meemee MEE-min MEE-minMEE-mo MEE-be mini weener, MEE-mini weebe meemer mee-MEE beewee meemini meener weewee-MEEB. EEEM-eewee meeben-EE-be wiweem-wee mee meeni KNEE beemer weebe mee, ni KNEE weewee meeber weebee.

MEEE! MEEEE! WHOOOA! WHOOOA![edit | edit source]

Meebee weemi MEEnee weemer KNEE-be beebee. Mini meenee, mini BER-ber, weemer bee-ber weemee, ni beebee weemer me-MEE-meme MEEEeeee. Beem-weem-WEEE-me, bu-KNEE-me weeme, neeme, beeme, MEEme. Meewee MI-nee meemee nimini mee-MEE-meh-nee, ni geeneemeeneemee, ni ni. Meemer neebee beemee-WEEM-eee, neeber meeber neebe-WEE-beee be bee neem eemen-EEE-wee. Beebee weemer MEE-weem een enee MEE-ner EEM EEE EEE! MEEEM, eeem EE, EE! Hee-me MEE MEE! Mee MEEEE ME-mi-MEEE! WHOOOAAA! WHOOOAAA! WHOOOAAA! Eeeeem MEEE ME - WHOOOAAA!

Mee-MEE-reeme neemini[edit | edit source]