Protected page

Uncyclopedia:Anniversaries/May 8

From Uncyclopedia, the content-free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
"Arf arf arf" "Shut up hair"

May 8: National Bad Hair Day (Estonia)

April
June
May

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31